Energia > Sila vody
Energia, sila vody

Presná regulácia veľkých zariadení

Sila vody má v súčasnosti v rámci mixu zdrojov obnoviteľnej energie významné postavenie a ukrýva ešte stále veľký objem nevyčerpaného potenciálu.
Predpokladom zvládnutia obrovských vodných síl sú pritom spoľahlivé a maximálne presne pracujúce regulačné systémy.
Spoločnosť Balluff podporuje a chráni najmodernejšie koncepcie turbín a ovládaní pomocou vysokopresných riešení tvorených snímačmi a systémami na meranie polohy.

Príklady aplikácií

Regulácia rozvádzacích lopatiek v Kaplanových turbínach
Regulácia obežných lopatiek v Kaplanových turbínach
Regulácia Peltonových turbín
Monitorovanie hrádzí
Monitorovanie hrablíc
Meranie nízkych otáčok
Zaistenie spoľahlivej zatváracej polohy
Zjednodušená inštalácia v teréne