Energia > Ťažba ropy a plynu
Energia, ťažba ropy a plynu

Presné riešenia do prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a drsnými podmienkami

Ubúdajúce zdroje prinášajú potrebu používania čoraz lepšieho a efektívnejšieho technického vybavenia na ťažbu fosílnych zdrojov energie. V podobe maximálne robustných a absolútne presných snímačov nenáročných na údržbu vám spoločnosť Balluff ponúka presne tie výrobky a riešenia, ktoré budete potrebovať na ťažbu ropy a plynu v drsnom prostredí. Samozrejme vrátane spoľahlivej ochrany proti výbuchu s mnohými medzinárodnými osvedčeniami.

Príklady aplikácií

Ochrana proti výbuchu pre regulačné a uzatváracie armatúry
Monitorovanie dopravných čerpadiel ropy
Vycentrovanie dopravných čerpadiel ropy
Polohovanie vrtných sútyčí
Presné napolohovanie vŕtacích potrubí
Zaistenie polohy vŕtania