Energia > Solárna energia
Energia, solárna energia

Maximálna presnosť aj v púšti

Solárne tepelné elektrárne poskytujú v súčasnosti výkony 100 MW a viac. Aby sa umožnila výroba tejto energie, musia sa tisíce zrkadiel nastaviť do presnej polohy a musia neustále sledovať dráhu slnka. Na to sú potrebné snímače, ktoré nezaistia iba presné ovládanie, ale ktoré aj odolajú extrémnym okolitým podmienkam, napr. v púštnych regiónoch. Vyvinuli sme meracie systémy, ktorá vám umožnia spoľahlivú registráciu týchto pohybov a výstavbu efektívnych zariadení.

Príklady aplikácií

Sledovanie fotovoltaických modulov
Polohovanie heliostatov
Polohovanie žľabových zberačov podľa pohybu slnka
Vyrovnanie žľabových zberačov podľa polohy slnka
Vyrovnanie a usmerňovanie plochých zrkadiel