Balenie, potraviny a nápoje > Potravinársky priemysel
Obalová technika v potravinárskom priemysle

Zaručené vysoké hygienické štandardy

V potravinárskom priemysle platia najprísnejšie hygienické predpisy a predpisy týkajúce sa kvality. Požadovaná vysoká kvalita koncového výrobku sa dá dosiahnuť iba vtedy, keď sa tieto vysoké štandardy zohľadnujú už pri výrobe strojov. Spoločnosť Balluff ponúka celý rad použiteľných snímačov a systémových riešení pre hygienickú oblasť, ktoré vám práve v drsných podmienkach použitia zaručia maximálnu spoľahlivosť a flexibilitu.

Spracovanie mlieka

V mliekarenskom priemysle platia najprísnejšie hygienické predpisy a predpisy týkajúce sa kvality. Práve preto je výroba v reálnom čase a transparentná výroba s modulárne zostavenými výrobnými linkami nenahraditeľným predpokladom efektívnej výroby. Iba tak sa dá zabezpečiť spätná sledovateľnosť a flexibilita. Vďaka nášmu rozsiahlemu portfóliu výrobkov sa nám podarí vaše zariadenia a stroje optimálne prispôsobiť požiadavkám vašich zákazníkov.

Identifikácia vozidla
Rozpoznanie farebných etikiet
Zaznamenávanie objektov počas výroby
Kontrola prítomnosti nádoby na bezpečné plnenie
Kont. stavu naplnenia v nádrži na jogurt

Spracovanie mäsa

Aj pri spracovaní mäsa má čistota najvyššiu prioritu. Požadovaná vysoká kvalita koncového výrobku sa dá dosiahnuť iba vtedy, keď sa hygienické štandardy zohľadnujú už pri výrobe strojov. Ponúkame vám širokú paletu snímačov pre hygienickú oblasť, ktoré zaručia maximálnu spoľahlivosť aj v drsných podmienkach použitia.

Rozpoznanie polohy v hygienickej oblasti
Zisťov. stavu napln. v mix./mlynčeku na mäso
Záznam kódov PDF417 dodaného surového tovaru