Balenie, potraviny a nápoje > Obalový priemysel
Riešenia pre obalový priemysel

Presne prispôsobený a efektívny do veľkosti výrobnej dávky 1

Od baliacich strojov sa vyžaduje absolútna presnosť a veľká flexibilita. A to nielen pri veľkých počtoch kusov, ale aj v malých sériách do veľkosti výrobnej dávky 1.

Ponúkame vám našu profesionálnu pomoc. Pri častej zmene formátu, spoľahlivom toku materiálu so systémom vyhľadávania a sledovania alebo správnej manipulácii s najrozličnejšími balíkmi a obalovými materiálmi. S riešeniami prostredníctvom snímačov a so systémovými riešeniami od spoločnosti Balluff spoľahlivo dosiahnete požadovanú flexibilitu a rýchlosť.

Baliace stroje na balenie do hadicových vrecúšok a kartónových obalov

Pri baliacich strojoch na balenie do hadicových vrecúšok a kartónových obalov panuje veľká rozmanitosť, ktorá vyžaduje maximálnu flexibilitu. Stroje produkujú najrozličnejšie tvary vrecúšok a obalov. Pretože čoraz novšie koncepcie balenia majú vzbudiť pozornosť konzumentov. Veľkosti výrobných dávok sa tak stávajú čoraz menšími a prinášajú so sebou častú zmenu formátu. S výrobkami spoločnosti Balluff spoľahlivo dosiahnete požadovanú flexibilitu a rýchlosť.

Riadenie okrajov dráh
Sledovanie kotúčov
Rozpoznanie transparentnej fólie
Monitorovanie priemeru kotúčov fólií
Rozpoznanie značiek tlače
Kontrola prístupu
Správne privádzanie zväzkov blistrov
Zmena nastavenia formátu
Rozpoz. kódu a nešifrovaného textu na baleniach

Paletizačné a depaletizačné stroje

Paletizácia a depaletizácia debien a kartónov vyžaduje absolútnu presnosť a veľkú flexibilitu. Súčasne sa majú používať čo najväčšie množstvá. Využite profesionálnu pomoc spoločnosti Balluff. Pri spoľahlivom toku materiálu so systémom vyhľadávania a sledovania, správnej manipulácii s najrozličnejšími balíkmi alebo pri spoľahlivom zaobchádzaní s obalovým materiálom. Naše snímače zároveň zabezpečujú presné nastavenie polohy, a tým hladký proces balenia.

Presné nasta. polohy navinutej strečovej fólie
Kontrola výšky stohu na palete