Life Science > Identifikácia a sledovanie objektov
Identifikácia a sledovanie objektov

Kompetentne a podľa potrieb na automatizáciu laboratórií

V rámci automatizácie laboratórií sa senzorika musí vyrovnať s mimoriadne vysokými požiadavkami. Vďaka bohatým odborným znalostiam v segmente identifikácie objektov vám ponúkame systémové a snímacie riešenia šité na mieru vašich potrieb. Prostredníctvom snímačov Micromote s kompaktnou konštrukciou a širokým spektrom technických vlastností. Samozrejme ako zvyčajne vo vysokej kvalite. Podporu pri identifikácii a sledovaní objektov s rôznou veľkosťou a rôznymi povrchmi vám poskytne aj osvedčená technológia SmartLevel.

Príklady aplikácií

Zaznamenanie vzoriek, rackov a mikrotitračných doštičiek
Kontrola stohovacích výšok
Rozpoznávanie vzoriek
Identifikácia vzoriek a rackov