Obrábanie kovov > Manipulácia, doprava a monitorovanie procesov
Manipulácia, doprava a monitorovanie procesov

Flexibilná realizácia požiadaviek na výrobné systémy

Prepojené výrobné systémy sa skladajú zo štandardných strojov, ktoré sú spojené intralogistickými zariadeniami a kontinuálnymi dopravníkmi. Mimoriadne hospodárna koncepcia, pretože pri nízkych nákladoch a malom množstve modifikácií na zariadení sa dajú vyrábať veľké série, ako aj varianty výrobkov.

Takzvaná malá procesná technika by mala byť navyše vždy aktuálna. Pretože len takto ich dokáže nakladač spoľahlivo monitorovať, zabezpečovať distribúciu chladiacich a mazacích kvapalín a sledovať výšku hladiny náplne hydraulických agregátov. Dôležité pritom je: Zmeny návrhov sa musia dať dobre realizovať, pretože v súčasnosti sa dá pozorovať ich rastúci trend následkom čoraz kratších vývojových cyklov.

Príklady aplikácií

Monitorovanie chápadiel na portálových nakladačoch
Snímanie koncových polôh na portálových nakladačoch
Riadenie polohovania lineárnych jednotiek
Kontrola výšky hladiny kvapaliny na hydraulickom agregáte
Snímanie procesných kvapalín a stavov náplne pomocou spínania alebo kontinuálne
Snímanie netesných miest