Obrábanie kovov > Frézovanie
Frézovanie

Bezproblémové obrábanie kubických obrobkov pri vysokom stupni automatizácie

Kvôli svojej flexibilite patria frézovacie stroje a obrábacie centrá k najviac rozšíreným obrábacím strojom.

Spektrum ich typov siaha od jednoduchých 3-osových systémov cez komplexné viacosové obrábacie centrá až po hybridné stroje, ktoré kombinujú napríklad frézovanie a laserové obrábanie.

Najlepší predpoklad na obrábanie kubických obrobkov :správne polohovanie a presné vedenie obrobku pri vysokej rýchlosti. Výzva pre kontrolné meracie systémy. Lebo aj stupeň automatizácie sa neustále zvyšuje. Je preto pochopiteľné, že na výrobu veľkosériových dielov sa čoraz častejšie používajú prepojené stroje.

Príklady aplikácií

Monitorovanie upnutia nástroja
Decentralizované dimenzovanie inštalačnej techniky
Monitorovanie koncových polôh
Snímanie uhla otočenia na osi C
Identifikácia nástrojov v zásobníku
Priradenie a sledovanie obrobkov