Obrábanie kovov > Vretená, upínacie puzdrá, otočné a výkyvné stoly
Vretená, upínacie puzdrá, otočné a výkyvné stoly

Znalosti, ktoré posúvajú konštruktérov strojov ďalej

Medzi výrobcami nástrojov získava ten, koho ponuky čo najviac zohľadňujú požiadavky zákazníkov. Vzťahuje sa to na odstupňovanie veľkostí, ako aj na funkčnosť.

S cieľom hospodárneho uspokojenia trhového dopytu sa všetky individuálne riešenia čoraz častejšie vyrábajú z modulov a konštrukčných skupín.

Takéto mechatronické komponenty, ktoré sa skladajú z akčných členov a integrovaných snímačov, musia optimálne spĺňať svoje úlohy aj pri limitovaných priestorových pomeroch. Sú dostatočne inteligentné na to, aby sa dali prispôsobiť čo najrozmanitejším podmienkam montáže a dimenzovaniu strojov. Týmto spôsobom si zabezpečíte cenné konkurenčné výhody.

Príklady aplikácií

Monitorovanie upínacích dráh pri nástrojoch pomocou binárnych snímačov
Monitorovanie upínacích dráh pri nástrojoch pomocou snímača vzdialenosti
Monitorovanie upínacích dráh pri nástrojoch pomocou systémov na meranie pozície
Prenos signálov a údajov na otočných stoloch
Zisťovanie dráh na otočných stoloch
Snímanie polohy piesta v upínacích valcoch