Obrábanie kovov > Kódovanie nástrojov
Kódovanie nástrojov

Automatizovaná identifikácia nástrojov vďaka Industrial RFID

Vďaka RFID sú správne údaje v správnom čase na správnom mieste.

Prenášanie parametrov nástrojov, ako je číslo, priemer a dĺžka nástrojov, do riadenia CNC zaručuje optimálne využívanie nástroja a vysokú disponibilitu strojov. Monitorovanie prestojov a koncepcie riadenia správy zabraňujú neproduktívnemu chodu naprázdno, nesprávnym priradeniam a výskytu chýbajúcich nástrojov alebo nástrojov, ktoré neboli včas nabrúsené.

Riešenia Tool-ID odčítajú aktuálny stav na nástroji a zadokumentujú všetky údaje. To umožňuje prognózu budúceho používania. A zvyšuje kvalitu a efektívnosť výrobného procesu tým, že znižuje náklady a zvyšuje hospodárnosť.

Vďaka Industrial RFID máte vždy správne údaje v správnom čase na správnom mieste. A budete vždy najlepšie pripravení na Priemysel 4.0.

Príklady aplikácií

Nastavenie nástrojov
Dokumentácia údajov o nástrojoch
Informovanie riadenia CNC
Organizácia mapovania údajov