Obrábanie kovov > Sústruženie
Sústruženie v obrábaní kovov

Riešenia snímačov zaručujú vysokú disponibilitu zariadení

Armatúry, ventily, upevňovacie prvky a diely motorov a prevodoviek v automobilových motoroch, priemyselných strojoch a domácich prístrojoch: s týmito kovovými sériovými komponentami sa stretávame každodenne.

Ich výroba je mimoriadne výhodná, keď sa vyrábajú trieskovým obrábaním metódou sústruženia a sú pritom konštruované rozsiahlo rotačne symetricky. Predovšetkým diely, ktoré sa vyrábajú v upnutí obrobku a automaticky sa privádzajú a odoberajú.

Spoločnosť Balluff vám poskytne podporu pri tejto výhodnej, automatizovanej výrobe. Pretože snímače rozhodujúcim spôsobom prispievajú k tomu, že sa procesy monitorujú s čo najkratšou dobou taktu a vysokým stupňom automatizácie.

Príklady aplikácií

Monitorovanie tyčových podávačov
Polohovanie koníka
Vyrovnanie lunety
Kontrola upnutia obrobku
Detekcia polohy revolvera
Kontrola hnacích remeňov