Lakovňa – tenučká dokonalosť s farbou a leskom

Dokonalosť a presnosť sú v lakovni dôležitejšie ako v akejkoľvek inej stanici. Pretože lakovanie rozhoduje o vonkajšom dojme z vozidla. Súčasne má ochrannú funkciu a zachováva hodnotu automobilu.

A práve o to je dôležitejšie, aby sa rôzne pracovné operácie realizovali hladko a vo vysokej kvalite. Pomocou našich riešení zvládnete tieto úlohy na jednotku. Naše snímače sú totiž vysokorezistentné proti teplotám a chemikáliám, takže vaše roboty nanesú – bezprostredne po vyčistení a odmastení surových karosérií v ponorných kúpeľoch – pomocou vysokorýchlostných rotačných striekacích pištolí päť funkčných vrstiev bez akýchkoľvek chýb.

Príklady aplikácií

Riadenie a identifikovanie skidov
Kontrola dverí pred katodickým kúpeľom
Detekcia naplnenia na ponorné lakovanie
Tesniaca hmota na zložitých zvaroch
Poloha skidov v dopravných systémoch