Mobility > Subdodávatelia automobilového priemyslu
Subdodávatelia automobilového priemyslu

Garancia dodávok Just-in-time

Či už ide o vybavenie interiéru, ovládanie kúrenia a klimatizácie, kolesá, pneumatiky alebo výfukové systémy – automobilový priemysel si bez týchto konštrukčných skupín a systémov neporadí. Ako externý subdodávateľ tvoríte pre výrobcu veľmi dôležitý článok. Každý z vašich výrobkov musí byť vo vysokej kvalite dostupný na správnom mieste včas. Iba tak sa umožní efektívna výroba automobilov.

Naše snímače a systémy vám poskytnú spoľahlivú podporu a prispejú k zabezpečeniu kvality vašich výrobkov. Naše riešenia zvýšia dostupnosť vášho zariadenia a zvýšia jeho produktivitu. Výsledkom bude optimalizácia vášho výrobného procesu a garancia vašich dodávok v systéme Just-in-time.

Industrie 4.0
Error Proofing
Proces Poka Yoke
Drsné výrobné podmienky
Vystopovanie

Príklady aplikácií

Dokumentovanie údajov z výroby a kvality
Tlaky pri odlievaní vstrekovaním
Mold-ID – identifikácia nedostatkov
Manipul. úlohy a konc. polohy na lisoch
Zvládnutie prostredí, v ktorých sa zvára
Celoplošné riadenie toku materiálu
Koncentrovanie signálov