Polovodiče > Rozpoznanie výšky hladiny a netesností
Monitorovanie netesností pri výrobe polovodičov

Inteligentné technológie pre bezpečné procesy

Požiadavky na bezpečnosť a stabilitu sú pri výrobe polovodičov enormne vysoké. Prostredníctvom našich spoľahlivých komponentov prispievame k zabezpečeniu vašich procesov. Postaráme sa napríklad o to, aby sa hladiny náplní nachádzali vždy na optimálnej úrovni. A aby ste včas identifikovali netesnosti.

Naše kapacitné snímače BCS registrujú na základe priameho kontaktu alebo cez steny zásobníkov nielen vodivé, ale aj nevodivé materiály, ako sú kvapaliny, granuláty a prášok. Pomocou technológie Smart Level dokážu naše kapacitné snímače po prvýkrát registrovať dokonca aj koncentrované kyseliny a zásady cez plastové zásobníky s hrúbkou steny do 10 mm.

Snímače spoločnosti Balluff sa montujú jednoducho a dajú sa bez problémov integrovať aj do existujúcich zariadení. Aby vaše procesy prebiehali nielen bezpečne, ale aj efektívne a hospodárne.

Príklady aplikácií

Bezdotyková detekcia hladín cez stenu zásobníka
Zisťovanie hladín v obtokových potrubiach
Zaznamenanie hladiny v nádržiach na základe kontaktu s médiami
Bezdotykové meranie hladiny v nádržiach
Monitorovanie netesností na prepadových nádržiach