Elektrická technika pohonov > Zaznamenávanie konc. a jednotl. polôh
Detekcia koncových a referenčných polôh

Jednoduché zisťovanie polohy a meranie otáčok podľa potreby

Binárne snímače pre najrôznejšie technológie od spoločnosti Balluff spoľahlivo zaručujú jednoduché zisťovanie polohy. Sú výkonné a určené na univerzálne použitie. Pri aplikáciách, kde gram úspory na hmotnosti znamená energetickú účinnosť, presvedčia miniatúrne konštrukčné rady práve malou priestorovou náročnosťou.

Otáčky sa pri výrobe strojov a zariadení zaznamenávajú všade. Rôzne aplikácie kladú rôzne požiadavky na senzoriku merania otáčok. Spoločnosť Balluff vám vždy ponúka tu správnu senzoriku pre vaše potreby: Magneticky kódované systémy merania dráhy BML sú ideálnym kandidátom pri vysokých otáčkach alebo pri potrebe mimoriadne presného určenia otáčok. Na úsporné riešenia sa pri jednoduchých požiadavkách hodia štandardné indukčné snímače.

Príklady aplikácií

Rozpoznanie otáčok a smeru otáčania
Vysoké otáčky priamo na hriadeli motora
Meranie nízkych a vysokých otáčok
Zaznamenanie jednotlivých polôh
Polohovanie posuvu vretena