Elektrická technika pohonov > Sys. spät. väzby pre priame lin. pohony
Priamy lineárny pohon

Systémy pracujúce v reálnom čase na zabezpečenie presnosti a energetickej účinnosti

Pri priamych lineárnych pohonoch alebo v torzných motoroch sú magneticky kódované systémy merania dráhy a uhlov BML od spoločnosti Balluff skutočnou alternatívou optických systémov. S rýchlosťou posuvu až 10 m/s poskytujú naše systémy merania dráhy pracujúce v reálnom čase optimálnu spätnú väzbu polohy aj pri vysokodynamických aplikáciách. Maximálna energetická účinnosť je zárukou najvyššej kvality regulácie. Vďaka rozlíšeniu 1 µm sa dosahujú triedy presnosti až ±7 µm. Merajú bezdotykovo a nie sú citlivé na znečistenie. Dodatočné ochranné opatrenia sú zbytočné. Prestoje sa skrátia, životnosť osí sa predĺži a zlepší sa aj dynamika.

Príklady aplikácií

Optimálna spätná väzba polohy pre priame pohony do 48 m
Priamy lineárny pohon na malé zdvihy