Elektrická technika pohonov > Integrácia do lineár. a rotač. pohonov
Lineárne a rotačné pohony

Vysokopresné systémy pre individuálne požiadavky

Integrované systémové riešenia snímačov sú neodmysliteľným prvkom kompaktného pohonu. Magneticky kódované systémy merania dráhy BML v bezkonkurenčne malých vyhotoveniach sú vhodné na priamu integráciu do lineárnych, ako aj rotačných pohonov. Ich vysoké rozlíšenie (17 bitov) umožňuje presné polohovanie. Nie sú citlivé na nečistoty a usadeniny a zabezpečujú vysokú prevádzkovú spoľahlivosť. Homogénne magnetické pole zaručuje funkčnú spoľahlivosť, nízku hysterézu a minimálne odchýlky linearity. Snímač sa bez dotyku pohybuje nad meracím telesom vo vzdialenosti do 5 mm a poskytuje vám absolútny alebo prírastkový signál polohy. Vďaka veľkej šírke pásma na meracích telesách získate vysokú flexibilitu na riešenie vašich aplikácií. Okrem toho si môžete vybrať spomedzi rôznych rozhraní (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ).

Príklady aplikácií

Riešenia so spätnou väzbou pre lineárne a rotačné pohony šité na mieru
Absolútna spätná väzba motora v reálnom čase
Vysokopresné spätné hlásenie polohy rotačných a otočných pohonov