Riešenia pre hydrauliku
Balluff vám pre všetky hydraulické pohonné systémy ponúka širokú paletu snímačov, sieťových aj systémových riešení

Či už ide o klasické hydraulické systémy s centrálnym agregátom a viacerými valcovými pohonmi, alebo autonómne, decentralizovane používané servohydraulické čerpadlá a riadiace elektronické zariadenia – Balluff vám pre všetky hydraulické pohonné systémy ponúka širokú paletu snímačov, sieťových aj systémových riešení.

Meracie systémy s vysokou presnosťou v rámci regulačného obvodu sústavne poskytujú presnú informáciu o polohe. Inteligentné snímače s bežným rozhraním alebo rozhraním IO-Link kontrolujú koncovú polohu, pozíciu, tlak a stav naplnenia. Premyslený softvér interpretuje údaje zo snímačov a stará sa o to, aby boli uplatnené správne opatrenia. Týmto spôsobom možno výrazne zvýšiť bezpečnosť, efektivitu a kvalitu zariadenia.

> Riešenia pre hydraulické sústavy (súbor vo formáte PDF)
Cielený pohyb na všetkých úrovniach
Cielený pohyb na všetkých úrovniach > Viac
Vybavenie príbrežných zariadení a lodí
Vybavenie príbrežných zariadení a lodí > Viac
Oceliarsky a hutnícky priemysel
Oceliarsky a hutnícky priemysel > Viac
Snímače pre všetky oblasti získ. energie
Snímače pre všetky oblasti získ. energie > Viac
Lisy
Lisy > Viac
Ťažba ropy a plynu
Ťažba ropy a plynu > Viac
Drevársky a celulózový priemysel
Drevársky a celulózový priemysel > Viac
Baníctvo a povrchová ťažba/ťažba surovín
Baníctvo a povrchová ťažba/ťažba surovín > Viac
Oceľové konštrukcie vodných diel
Oceľové konštrukcie vodných diel > Viac