Riešenia pre hydrauliku
Balluff vám pre všetky hydraulické pohonné systémy ponúka širokú paletu snímačov, sieťových aj systémových riešení

Či už ide o klasické hydraulické systémy s centrálnym agregátom a viacerými valcovými pohonmi, alebo autonómne, decentralizovane používané servohydraulické čerpadlá a riadiace elektronické zariadenia – Balluff vám pre všetky hydraulické pohonné systémy ponúka širokú paletu snímačov, sieťových aj systémových riešení.

Meracie systémy s vysokou presnosťou v rámci regulačného obvodu sústavne poskytujú presnú informáciu o polohe. Inteligentné snímače s bežným rozhraním alebo rozhraním IO-Link kontrolujú koncovú polohu, pozíciu, tlak a stav naplnenia. Premyslený softvér interpretuje údaje zo snímačov a stará sa o to, aby boli uplatnené správne opatrenia. Týmto spôsobom možno výrazne zvýšiť bezpečnosť, efektivitu a kvalitu zariadenia.

> Riešenia pre hydraulické sústavy (súbor vo formáte PDF)
Cielený pohyb na všetkých úrovniach
Cielený pohyb na všetkých úrovniach
Vybavenie príbrežných zariadení a lodí
Vybavenie príbrežných zariadení a lodí
Oceliarsky a hutnícky priemysel
Oceliarsky a hutnícky priemysel
Snímače pre všetky oblasti získ. energie
Snímače pre všetky oblasti získ. energie
Lisy
Lisy
Ťažba ropy a plynu
Ťažba ropy a plynu
Drevársky a celulózový priemysel
Drevársky a celulózový priemysel
Baníctvo a povrchová ťažba/ťažba surovín
Baníctvo a povrchová ťažba/ťažba surovín
Oceľové konštrukcie vodných diel
Oceľové konštrukcie vodných diel