Riešenia pre hydrauliku > Oceľové konštrukcie vodných diel
Oceľové konštrukcie vodných diel

Presné ovládanie pre fungujúcu infraštruktúru

Hydraulika otvára v rámci oceľových konštrukcií vodných diel nové vodné cesty, pomocou vzdúvadiel a brán kontroluje odliv a príliv, ako aj rozdiely hladiny a rozširuje sieť komunikácií o tunely a mosty. Naše systémy na meranie polohy a snímače sú perfektným riešením na ovládanie strojov a zariadení. Vďaka vysokej presnosti a mimoriadnej odolnosti ponúkajú vysokú stabilitu počas dlhej životnosti.

Príklady aplikácií

Zaznamenanie koncových polôh zariadenia na čistenie mreží
Ovládanie vrát
Otváranie a zatváranie vzdúvadiel
Zdvíhanie a spúšťanie mostov
Polohovanie niekoľkotonových mostov