Riešenia pre hydrauliku > Ťažba ropy a plynu
Ťažba ropy a plynu

Na efektívnu ťažbu ropy a plynu

Olej a plyn ešte stále hrajú rozhodujúcu rolu pri získavaní energie. Pokračujúce ubúdanie zdrojov však čoraz viac sťažuje ťažbu fosílnych zdrojov energie a vyžaduje používanie novších, efektívnejších metód. Drsné okolité podmienky a iné mechanické namáhania súčasne vyžadujú aplikáciu mimoriadne spoľahlivého a odolného technického vybavenia. Presne tieto výzvy riešime. Pomocou presných, robustných a bezúdržbových snímačov s ochranou proti výbuchu. Tieto snímače do prostredí s nebezpečenstvom výbuchu sú medzinárodne schválené a sú najlepším kandidátom na použitie pri ťažbe ropy a plynu.

Príklady aplikácií

Udržania napnutia lana
Monitorovanie napnutia ponornej rúry
Polohovanie vrtných sútyčí
Regulácia ventilov
Polohovanie dopravných čerpadiel ropy
Monitorovanie dopravných čerpadiel ropy