Riešenia pre hydrauliku > Cielený pohyb na všetkých úrovniach
Pohyblivá plošina

Prémiové meranie dráhy na zaistenie dynamiky a bezpečnosti

Inteligentné hydraulické valce s integrovaným systémom na meranie polohy tvoria jadro pohyblivých plošín hrajúcich rozhodujúcu rolu v priemysle a výskume. Či už ide o vývoj automobilov, tréning pilotov, lodnú dopravu alebo lekársku techniku – valce s ich systémami merania dráhy zaisťujú v najrôznejších výskumných odvetviach dynamickú reguláciu a predovšetkým bezpečnú prevádzku plošín. Najlepším kandidátom na integráciu hydraulických valcov sú naše magnetostrikčné systémy na meranie polohy BTL.

Príklady aplikácií

Kontrola sklonu
Polohovanie pacientov
Riadenie letových simulátorov