Riešenia pre hydrauliku > Snímače pre všetky oblasti získ. energie
Získavanie energie

Bezpečné a spoľahlivé získavanie energie

Rozdelenie výroby elektrickej energie na množstvo jednotlivých systémov a bezprostredný vplyv extrémnych faktorov okolitého prostredia kladú vysoké požiadavky na kvalitu použitých komponentov. Či už ide o obnoviteľné energie alebo o konvenčnú výrobu energie, naše snímače a systémy presvedčia vynikajúcou úrovňou bezpečnosti, robustnosti a spoľahlivosti.

Príklady aplikácií

Regulácia deviátorov plynových turbín
Riadenie klapiek v elektrárňach
Monitorovanie rýchlouzatváracích regulačných ventilov
Sledovanie slnka žľabovými zberačmi
Prestavenie rozvádzacích a obežných lopatiek na Kaplanových turbínach
Úprava uhla nastavenia podľa sily vetra