Riešenia pre hydrauliku > Oceliarsky a hutnícky priemysel
Oceliarsky a hutnícky priemysel

Spoľahlivosť pri vysokých teplotách, otrasoch a vibráciách

Výroba ocelí prebieha v tých najťažších podmienkach pri vysokej teplote, otrasoch a vibráciách. Preto na jednej strane vyžaduje spoľahlivú technológiu s najlepším možným riadením kvality a na druhej strane zariadenia so špičkovou kvalitou. Na tieto účely vám ponúkame optimálnu a medzinárodne schválenú senzoriku a k nej vhodné sieťové a spojovacie technické vybavenie.

Príklady aplikácií

Polohovanie zvitkov
Nastavenie medzery medzi valcami
Riadenie vedenia brám
Monitorovanie pohybu lejacej panvy
Regulácia prívodu vzduchu a plynu vo vysokej peci
Riadenie pohybov ovládania dverí koksových pecí