Oceliarsky a hutnícky priemysel > Vysoká a oblúková pec
Vysoká a oblúková pec

Vysoká technologická bezpečnosť po dlhé roky a nepretržite

Na žiadnom inom mieste v oceliarni nemá technologická bezpečnosť taký význam ako pri vysokej a oblúkovej peci. Pretože po uvedení do prevádzky sa vysoká pec používa nepretržite niekoľko rokov.

Priebežné a spoľahlivé zvládanie vysokých teplôt a magnetických polí je pre každého oceliara vecou najvyššej priority. K jeho najdôležitejším úlohám patrí chladenie vodou, bezpečné privádzanie a odvádzanie plynu pri výrobe surového železa vo vysokej peci a polohovanie elektród v oblúkovej peci. Vďaka svojmu komplexnému sortimentu, ktorý pokrýva všetky princípy činnosti, ponúka spoločnosť Balluff snímače a systémy, ktoré riešia najrôznejšie aplikácie oceliarskeho priemyslu.

Príklady aplikácií

Kontrola elektród v oblúkovej peci
Zabezpečenie správnej polohy elektród
Spoľahlivá regulácia prívodu vzduchu a plynu na vysokej peci
Meranie tlaku na chladenie vodou
Kontrola naplnenia vysokopecnej vsádzky a koksu