Oceliarsky a hutnícky priemysel > Ovl.dverí koks.pece, bl.pecí a dopravník
Výroba ocele začína pri kokse

Rozpoznanie polohy na výtlačnom stroji

Spoločnosť Balluff dodáva oceliarňam maximálne spoľahlivé riešenia pre najrôznejšie úlohy na ovládaniach dverí koksových pecí, na blokoch pecí a na dopravníkoch.

Pri mimoriadne vysokých teplotách vás presvedčí náš robustný magnetostrikčný systém na meranie polohy BTL 100 °C. Spoľahlivo riadi všetky pohyby pri vsádzaní do pece. Náš magnetostrikčný systém na meranie polohy BTL do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu sa hodí na ovládanie pece, pretože dokáže bezpečne pracovať v prostredí s obsahom plynu. Na polohovanie plniacich, výtlačných a odnášacích vozíkov na bloku pecí odporúčame náš priemyselný snímač RFID. Vyznačuje sa veľkou vzdialenosťou zápisu/čítania, rýchlym prenosom dát a fungovaním bez potreby vizuálneho kontaktu.

Snímače a systémy spoločnosti Balluff tak zabezpečujú dôležitý nepretržitý proces v oceliarni.

Príklady aplikácií

Rozpoznanie koncovej polohy na výtlačnom stroji
Riadenie bloku pecí za prísnych bezpečnostných podmienok
Spoľahlivé riadenie pohybov na bloku pecí
Riadenie výtlačných vozíkov