Oceliarsky a hutnícky priemysel > Zariadenie na plynulé odlievanie
Maximálna flexibilita pre rôzne formáty v zariadení na plynulé odlievanie

Maximálna stabilita pre najrôznejšie formáty

Zariadenie na plynulé odlievanie ukrýva z pohľadu použitej techniky veľké výzvy. Jednak sa musí zaistiť zvládnutie veľkých síl, intenzívnych vibrácií a otrasov.

Pri pohybe kokily pre homogénny roztavený kov, ako aj na zdvíhacom nosníku na presnú dopravu brám a predvalkov. Prvky na plynulé odlievanie musia v záujme maximálnej možnej akosti ocele súčasne umožňovať flexibilné úpravy v závislosti od stupňa, teploty a časového okamihu.

Od techniky určenej pre zariadenie na plynulé odlievanie sa preto vyžaduje maximálna flexibilita a maximálna spoľahlivosť. Snímače a systémy od spoločnosti Balluff ponúkajú spoľahlivosť a zaručujú plynulý priebeh procesu pri najrôznejších formátoch výrobkov.

Príklady aplikácií

Maximálna bezpečnosť na kontrolu lejacej panvy
Zisťovanie polohy na štartovacej tyči pri plynulom odlievaní
Promptná výmena snímačov bez únikov
Kontrola dĺžky brám
Preprava brám na zdvíhacom nosníku