Priemyselné odvetvia

Priemyselné odvetvia

V mnohých odvetviach sme ako doma

Riešenia snímačov a systémov Balluff sú symbolom individuálnych výrobkov, ktoré sú optimálne prispôsobené odvetviu, podmienkam aplikácie a požiadavkám. Naša rozsiahla kompetentnosť v oblasti snímačov a sieťového prepojenia ponúka technologickú rozmanitosť na použitie po celom svete.

  • Priemyselné odvetvia
  • Úlohy
Mobility > Viac
Plasty, guma a pneumatiky > Viac
Balenie, potraviny a nápoje > Viac
Obrábanie kovov > Viac
Energia > Viac
Oceliarsky a hutnícky priemysel > Viac
Polovodiče > Viac
Life Science > Viac
Elektrická technika pohonov > Viac
Riešenia pre hydrauliku > Viac