Kontrola polohy, obrysu a úplnosti
Kontrola polohy, obrysu a úplnosti

Naša senzorika presne kontroluje vlastnosti objektov, ako sú tvar, úplnosť a vzor. Snímače Balluff okrem toho umožňujú kontrolu polohy, ako aj orientácie dielov, napr. na dopravníkoch.

Príklady aplikácií

Úplné a správne plnenie blistrových obalov
Spoľahlivá kontrola uzáverov
Spoľahlivá kontrola príbalových letákov
Kontrola úplnosti