Rozpoznanie koncových polôh
Rozpoznanie koncových polôh

Senzorika Balluff rozpoznáva koncové polohy hydraulických a pneumatických valcov. Naše snímače identifikujú spoľahlivo polohy ventilov, ako aj koncové polohy lineárnych a rotačných pohybov.

Príklady aplikácií

Polohovanie posuvu vretena
Monitorovanie polohy počas montáže
Spoľahlivá regulácia prívodu vzduchu a plynu na vysokej peci
Rozpoznanie koncovej polohy na výtlačnom stroji
Zdvíhanie a spúšťanie mostov
Zisťovanie koncových polôh
Rozpoznávanie koncových polôh na pneumatickom valci
Monitorovanie hrablíc
Kontrola polohy hydraulických valcov