Rozpoznanie úniku
Rozpoznanie úniku

Olej, chladiaca kvapalina a mazadlo alebo voda – naša senzorika spoľahlivo rozpozná netesnosti. Od vodných roztokov, ako sú kyseliny a zásady, cez mlieko až po nápoje má spol. Balluff pripravené vhodné riešenie.

Príklady aplikácií

Monitorovanie netesností
Monitorovanie netesností na prepadových nádržiach