Rozpoznanie objektov
Rozpoznanie objektov

Naše inteligentné snímacie riešenia spoľahlivo rozpoznajú objekty. Od kovov cez nekovy až po sypké materiály a kvapaliny – spol. Balluff má vhodné riešenie pre každý objekt a materiál. Naša bezdotyková technológia pracuje absolútne spoľahlivo a bez opotrebovania aj pri drsných okolitých podmienkach.

Príklady aplikácií

Správne polohovanie fliaš pred prebalením
Jednoduchá kontrola hladín v transparentných fľašiach
Spoľahlivé zabránenie zablokovaniu dopravníkov
Presné vyrovnanie priehľadných obalov
Kontrola elektród v oblúkovej peci
Podávanie plechu do zvitku
Kontrola kvality pri zariadení na povrchovú úpravu
Kontrola stohovacích výšok
Kontrola naplnenia foriem
Manipulácia s vykurovaným lisom
Vycentrovanie wafera vo vákuovom uzávere
Sledovanie fotovoltaických modulov