Rozpoznanie drobných dielov
Rozpoznanie drobných dielov

Skrutky, tablety alebo kvapaliny – naše snímače zaregistrujú drobné diely bez ohľadu na materiál. Ponúkame vám presné, špeciálne riešenia na identifikovanie sypkých materiálov a kvapalín, kovov, plastov alebo vzduchových bublín.

Príklady aplikácií

Detekcia kvapiek
Rozpoznávanie bubliniek a určovanie prietoku
Rozpoznávanie mikrobubliniek
Zaznamenanie a počítanie tabliet