Meranie uhlov a sklonu
Meranie uhlov a sklonu

Jednoosé alebo dvojosé – naše robustné snímače merajú uhly sklonu s vysokou presnosťou a registrujú presnú polohu strojov, nástrojov a operačných alebo ožarovacích stolov, resp. stolov na magnetickú rezonanciu. Senzorika Balluff sa osvedčila nielen v lekárskej technike, ale aj v priemysle.

Príklady aplikácií

Vysokopresné spätné hlásenie polohy rotačných a otočných pohonov
Presné polohovanie otočných zariadení nástrojov
Preprava brám na zdvíhacom nosníku
Polohovanie dopravných čerpadiel ropy
Presné vyrovnanie terapeutických stolov pomocou snímačov sklonu
Polohovanie dopravníka
Vycentrovanie dopravných čerpadiel ropy
Polohovanie žľabových zberačov podľa pohybu slnka
Monitorovanie hrádzí
Monitorovanie sklonu veží veterných turbín