Meranie vzdialenosti a dráhy
Meranie vzdialenosti a dráhy

Naše robustné, vysokopresné, lineárne a rotačné systémy merania dráhy pracujú bezdotykovo a bez opotrebovania. Sú maximálna spoľahlivé aj v drsných podmienkach, ako sú extrémne teploty, pri slanom vzduchu, vibráciách alebo otrasoch, ako aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Príklady aplikácií

Optimálna spätná väzba polohy pre priame pohony do 48 m
Priamy lineárny pohon na malé zdvihy
Spoľahlivé monitorovanie priemeru kotúčov fólií
Prestavenie formátov – automatizovane a ručne
Riadenie vedenia brám
Tvárnenie kompozitných materiálov
Polohovanie vrtných sútyčí
Kontrola agregátu na odlievanie vstrekovaním
Lineárne zaznamenanie polohy
Ochrana proti výbuchu pre regulačné a uzatváracie armatúry