Meranie tlaku
Meranie tlaku

Spol. Balluff vám ponúka široké portfólio elektronických prevodníkov a snímačov tlaku na nepretržité meranie stavovej veličiny tlak, ako aj na registráciu medzného tlaku tekutých, plynných a pastóznych médií. Inteligentné a všestranné konfiguračné možnosti vám umožnia optimálnu úpravu podľa individuálnych požiadaviek – napr. veľký výber technologických prípojok. Premyslené riešenia získate u nás aj pre hygienické aplikácie.

Príklady aplikácií

Monitorovanie tlaku v procese
Meranie tlaku na chladenie vodou
Meranie tlaku pri zušľachťovaní povrchu
Kontrola tlaku
Monitorovanie tlaku vo vykurovanom lise
Manipulácia s vykurovaným lisom