Balluff integruje dve spoločnosti

Balluff integruje dve spoločnosti

Skupina Balluff stále rastie a integráciou dvoch spoločností rozvíja svoje digitalizačné kompetencie

Štuttgartská spoločnosť iss innovative software services GmbH a spoločnosť Matrix Vision GmbH z Oppenweileru sú už súčasťou odborníka na senzoriku a automatizáciu so sídlom v Neuhausene auf den Fildern.

Neuhausen a.d.F. – 14. september 2017 – Spoločnosť Balluff rozvíja svoje digitalizačné know-how rovno dvoma akvizíciami: Štuttgartská softvérová spoločnosť iss innovative software services GmbH (iss) a priekopník strojového videnia Matrix Vision GmbH (MV) zo sídlom v obci Oppenweiler pri meste Backnang sú už súčasťou odborníka na senzoriku a automatizáciu. Príslušné zmluvy boli podpísané v júli a auguste po šesťmesačnej fáze rokovaní. Rodinnú firmu posilní 160 zamestnancov, pobočky na miestach Stuttgart-Vaihingen a Oppenweiler zostanú zachované.

Akvizície posilnia strategickú orientáciu

Obe nové spoločnosti obohatia základné kompetencie koncernu Balluff v dvoch rozhodujúcich oblastiach: Vývoj softvérov a strojové videnie. Ich integrácia je preto dôležitým míľnikom v strategickom smerovaní spoločnosti. „Predovšetkým spojenie našej sieťovej techniky so softvérovými kompetenciami oboch spoločností nám pomôže dodávať ešte lepšie komplexné automatizačné riešenia z jedného zdroja,“ hovorí konateľ spoločnosti Balluff Florian Hermle. „Know-how spoločností iss a Matrix Vision a ich zamestnancov nám pomôže efektívnejšie využiť veľké možnosti nárastu digitalizácie a rozšíriť naše portfólio v oblasti hardvéru aj softvéru.“

Posilnenie softvérovej kompetencie

Spoločnosť iss sa špecializovala na nástroje, testovacie systémy, procesy a štandardizáciu vo vývoji softvéru. Tak ako pre samotnú spoločnosť Balluff, tak aj pre spoločnosť so 60 zamestnancami založenú v roku 1996 predstavuje najdôležitejšiu skupinu zákazníkov automobilový a dodávateľský priemysel. V rámci skupiny Balluff Gruppe by mala spoločnosť iss prebrať funkciu interného softvérového špecialistu, keďže spoločnosť so sídlom v mestskej časti Stuttgart-Vaihingen prináša do automobilového priemyslu veľa skúseností z oblasti Embedded Systems. „V spoločnosti už máme 25 softvérových vývojárov“, hovorí pán Hermle, „ale naše kompetencie v oblasti digitalizácie neustále rozvíjame a na to nutne potrebujeme ďalšie odborné sily. Konkrétne ide o to vyvinúť otvorené softvérové platformy. Tie v budúcnosti potrebujeme o to viac, aby sme našim zákazníkom mohli ponúkať komplexné automatizačné riešenia.“

„Tešíme sa, že sme sa stali súčasťou skupiny Balluff“, hovorí Joachim Mettenleiter, jeden z dvoch konateľov spoločnosti iss. „Balluff je bezpochyby jeden z najväčších priekopníkov digitalizácie a nás čaká množstvo náročných a inšpiratívnych úloh. Som si istý, že spolu s kolegami na softvérových oddeleniach spoločnosti Balluff sa nám toho v najbližších rokoch určite mnoho podarí a skupina Balluff sa v prostredí priemyslu 4.0 určite posunie ešte ďalej, ako bola doteraz.“

Rozširovanie portfólia v oblasti strojového videnia

Spoločnosť Matrix Vision svojím portfóliom produktov dopĺňa program skupiny Balluff v oblasti, v ktorej doteraz zohrávala menej významnú úlohu: v senzorike založenej na kamerových obrazoch, v odborných kruhoch známej pod názvom strojové videnie. Spoločnosť založená v roku 1986 sa so svojimi 100 zamestnancami zameriavala na vývoj a prevádzkovanie systémov Frame Grabber, štandardných priemyselných kamier, inteligentných kamier, video senzorov, technológie Embedded Systems a softvérov v oblasti priemyselného spracovania obrazu. „So spoločnosťou Matrix Vision nás už dlhé roky spája úspešné vývojové partnerstvo“, hovorí pán Hemle. „Oba naše produktové rady založené na kamerových obrazoch pochádzajú od spoločnosti Matrix Vision. Preto už vieme, že naša spolupráca je výborná a že naše produktové rady sa optimálne dopĺňajú.“ Aj v spoločnosti Matrix Vision zohráva softvér dôležitú úlohu: Až 30 zo 100 zamestnancov spoločnosti sa zaoberá predovšetkým softvérovým vývojom v spracovaní obrazu v priemyselnom prostredí. „So spoločnosťou Matrix Vision teda rozvíjame našu ponuku produktov v oblasti senzoriky založenej na kamerovom obraze aj naše kapacity v oblasti softvérového vývoja“, vysvetľuje pán Hermle.

Podobne to vidí aj Uwe Furtner, technický riaditeľ spoločnosti Matrix Vision: „So spoločnosťou Balluff sa k sebe skvele hodíme. Vďaka našej dlhoročnej spolupráci v rámci vývojového partnerstva sa poznáme veľmi dobre a naše produktové programy sa neprekrývajú, naopak dokonale sa dopĺňajú.“ Aj z hľadiska predaja a služieb zákazníkom vidí pán Furtner v pripojení do skupiny Balluff pre spoločnosť Matrix Vision veľké šance. „Mnoho našich zákazníkov má výrobné pobočky po celom svete a od svojich dodávateľov očakávajú podporu priamo na mieste. Pre spoločnosť Matrix Vision samotnú by to bolo z dôvodu kapacít našej spoločnosti skôr či neskôr veľmi náročné, ale s celosvetovou sieťou servisov, prevádzok a logistiky máme, samozrejme, úplne iné možnosti.“

Spoločnosť Balluff zvýšila svoj obrat v roku 2016 v porovnaní s minulým rokom o 3,3 % a predstavoval 378 mil. eur (predošlý rok: 366 mil. eur) a s prírastkom 21,8 % veľmi úspešne vstúpila do prvého polroka 2017. Balluff zamestnáva vrátane personálu dvoch nových spoločností 3 550 zamestnancov na 37 pobočkách po celom svete. Zatiaľ čo skupina Balluff nadobudla 100-percentný podiel spoločnosti iss innovative software services, pri spoločnosti Matrix Vision zostalo 25 % podielov vo vlastníctve doterajších spoločníkov. Dôležitý význam, ktorý spoločnosť pripisuje neustálej inovácii, sa ukazuje aj na tom, že v roku 2016 sa 13,7 % obratu investovalo do výskumu a vývoja. Po celom svete pracuje na riešeniach senzoriky, identifikácie a sietí pre priemyselnú automatizáciu približne 300 vývojárov.

Balluff integruje dve spoločnosti
Konatelia všetkých troch spoločností informujú personál o tejto integrácii (zľava doprava): Uwe Furtner, Erhard Meier (Matrix Vision), Florian Hermle, Katrin Stegmaier-Hermle, Michael Unger (Balluff), Michael Wäschle a Joachim Mettenleiter (iss).

O spoločnosti Balluff

Spoločnosť Balluff založená v roku 1921 v Neuhausene auf den Fildern, v srdci Bádenska-Württemberska je so svojimi 3 550 zamestnancami po celom svete synonymom pokroku, kvality a skúseností presahujúcich samotné odvetvie priemyselnej automatizácie. Ako popredný odborník na senzoriku a automatizáciu ponúka rodinná firma v 4. generácii rozsiahle portfólio inovatívnych riešení senzoriky, identifikácie a sieťových technológií, ako aj softvéru komplexných systémových riešení. V roku 2016 dosiahla spoločnosť Balluff obrat okolo 378 miliónov €. Okrem centrálneho sídla firmy v obci Neuhausen auf den Fildern disponuje firma Balluff po celom svete výrobnými a vývojovými strediskami a je aktívna na celom svete prostredníctvom svojich 37 dcérskych spoločností. Zákazníkom to zaručuje rýchlu, celosvetovú dostupnosť výrobkov a veľkú kvalitu poradenstva a servisu priamo na mieste.

O spoločnosti Matrix Vision

Spoločnosť Matrix Vision založená v roku 1986 v nemeckej obci Oppenweiler pri meste Backnang je jeden z najväčších producentov komponentov na spracovanie obrazu v nemecky hovoriacich krajinách. Ako partner v oblasti strojového videnia ponúka spoločnosť široké spektrum systémov Frame Grabber, priemyselných kamier, inteligentných kamier, video senzorov, technológie Embedded Systems a softvérov v oblasti priemyselného spracovania obrazu. Pri špeciálnych požiadavkách vyvíja spoločnosť Matrix Vision spolu so svojimi skúsenými partnermi riešenia jednotlivých komponentov až kompletné funkčné jednotky špecifické pre zákazníkov. Spoločnosť Matrix Vision zamestnáva 100 zamestnancov a v roku 2016 dosiahla obrat 15 mil. eur.

O spoločnosti iss innovative software services

Spoločnosť iss innovative software services založená v roku 1996 ponúka služby na vývoj softvérových systémov (napr. databázových aplikácií, vývojových prostredí alebo webových aplikácií) a inžinierskych služieb v oblasti automobilovej a automatizačnej techniky. Spektrum služieb siaha od strategického plánovania cez analýzu, koncepciu a návrh až po realizáciu. V roku 2016 zamestnávala spoločnosť iss innovative software services 60 ľudí a dosiahla obrat takmer 6 mil. eur.