Spol. Balluff si buduje centrálu

Väzba na región: Balluff buduje firemnú centrálu v Neuhausene

Špecialista na automatizáciu Balluff reprezentuje svoje plány súvisiace s novostavbou a rozširovaním kapacít v Neuhausene a. d. F. Stavebný projekt začne v roku 2019. Nový kampus ponúkne pracovné miesta pre celkovo 1 250 zamestnancov.

Podklady pre médiá (súbor zip.)

Od svojho založenia pred takmer storočím má špecialista na automatizáciu Balluff svoje hlavné sídlo v Neuhausene a. d. F. Skutočnosť, že v dôsledku rastu firmy došlo k vyčerpaniu možností poskytovaných firemnou budovou, bola zrejmá už v roku 2013. Najskôr by malo dôjsť k rozšíreniu prevádzky na Schurwaldstraße s hlavnou orientáciou na logistiku a administratívu. No od roku 2015 sa dlhodobý rozvoj centrály spol. Balluff stal skutočne prioritný. Na získanie rôznorodých a trvalo vyhovujúcich návrhov riešení sa spoločnosť rozhodla pre architektonickú súťaž. Od vyhlásenia výberového konania v auguste 2017 do rozhodnutia uplynuli len štyri mesiace. Svoje návrhy poslalo deväť architektonických štúdií a na začiatku decembra sa jedenásťčlenná porota rozhodla jednohlasne pre návrh architektonického štúdia Grüntuch Ernst Architekten. Dvojstupňový koncept zahŕňa rozšírenie terajšej centrály na Schurwaldstraße o inovačnú administratívnu a vývojársku budovu a výstavbu reprezentatívnej firemnej centrály s integrovaným zákazníckym a školiacim strediskom na Plieninger Straße. V januári bol koncept predstavený obecnej rade Neuhausenu. Začiatok výstavby administratívnej a vývojárskej budovy je naplánovaný na rok 2019. Tento stavebný projekt je pre spol. Balluff jednou z najväčších investícií v histórii firmy.

Budúcnosť prenesená do architektúry

Dve novostavby prinášajú reorganizáciu firemnej centrály spol. Balluff, pretože rôzne oddelenia spoločnosti, ktoré sú v súčasnosti roztrúsené po celom Neuhausene, sa v budúcnosti skoncentrujú na ploche jedného kampusu. Nová multifunkčná administratívna a vývojárska budova na Schurwaldstraße pritom vytvára neprehliadnuteľné centrum celého kampusu. Dvanásť metrov vysoká budova pripomína svojou halovou konštrukciou typológiu technickej výrobnej prevádzky. Široká stredová rampa slúžiaca ako interný bulvár, otvorené komunikačné zóny, ako aj nová firemná reštaurácia ponúkajú zamestnancom spol. Balluff centrálne zhromažďovacie priestory.

Rozšírenie firemnej centrály na Plieninger Straße prinesie v budúcnosti v smere od diaľnice so svojou markantnou dynamikou mimoriadne exponovanú panorámu. Novostavba pôsobí navonok konzervatívne, no interiér ponúka inovačný koncept striedavo introvertizovaných uzatvorených priestorov a extrovertizovaných komunikačných plôch. Na ploche 1 100 metrov štvorcových ponúka novostavba konferenčné priestory, priestory na podujatia, ako aj administratívne priestory a priestory na mítingy. „Obe budovy vychádzajú po architektonickej stránke z analogickej základnej myšlienky: zmena formálnych kancelárskych priestorov na ponuku neformálnych priestorov na pohyb, inšpiráciu a interakciu na kreovanie tímov a spoluprácu,“ hovorí Armand Grüntuch, spoluvlastník architektonického štúdia Grüntuch Ernst z Berlína.

Moderné svety práce

Novostavba je výsledkom neustáleho rastu koncernu Balluff. S viac ako 3 600 zamestnancami po celom svete a celkovým obratom 378 mil. eur v roku 2016 sa špecialista na automatizáciu naďalej drží na vlne ekonomického rastu. Iba za posledných päť rokov sa osadenstvo prevádzky v Neuhausene rozrástlo približne o 38 percent na viac ako 1 000 zamestnancov. Rozšírenie a novostavba poskytujú možnosti na dlhodobú koncentráciu pracovísk na ploche jedného kampusu. Dosiahne sa zredukovanie pracovnej komunikácie a zjednoduší sa aj dopravná situácia. „Tento koncept je ideálnym obrazom nášho rastu a našej orientácie na budúcnosť: moderné pracovné prostredia podporujúce komunikáciu a spoluprácu v rámci projektov a ponúkajúce priestory na inovačnú prácu,“ zdôvodňuje výber konateľka spol. Balluff Katrin Stegmaier-Hermle.

Jasný signál z Neuhausenu

S viac ako 1 000 zamestnancami je spol. Balluff najdôležitejším zamestnávateľom v Neuhausene, ako aj v celom regióne. Ako priekopník programu Priemysel 4.0 vytvára špecialista na automatizáciu dlhodobo pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou. „Naša investícia do ďalšieho rozvoja centrály je po takmer 100 rokoch firemnej histórie jednoznačným prejavom nášho jasného spojenia s Neuhausenom,“ uvádza Katrin Stegmaier-Hermle. „Styčné záujmové body tu boli odjakživa. A my si veľmi vážime túto otvorenú a úzku spoluprácu.“ Novostavba je dôvodom na radosť aj v samotnom Neuhausene. „Prirodzene nás veľmi teší, že firma Balluff touto novostavbou jasne deklarovala svoje spojenie s Neuhausenom. Široko-ďaleko viditeľná novostavba je úžasná príležitosť. Nielen pre firmu z hľadiska jej geografického vymedzenia, ale aj pre nás ako mesto, pretože sa stane ďalšou architektonickou dominantou mestskej architektúry. Firma Balluff jednoducho patrí k Neuhausenu – a na to sme hrdí,“ dodáva primátor Ingo Hacker.

O spoločnosti Balluff

Od založenia v roku 1921 v Neuhausene a. d. F. je Balluff so svojimi 3 600 zamestnancami po celom svete symbolom inovačnej techniky, kvality a globálnych skúseností v priemyselnej automatizácii. Ako popredný odborník na senzoriku a automatizáciu ponúka rodinná firma vo štvrtej generácii rozsiahle portfólio inovatívnych riešení senzoriky, identifikácie a sieťových technológií, ako aj softvér komplexných systémových riešení.
V roku 2016 dosiahla spoločnosť Balluff obrat okolo 378 miliónov €. Okrem hlavného sídla v Neuhausene a. d. F. má spoločnosť Balluff distribučné, výrobné a vývojárske pobočky na celom svete a prostredníctvom 37 dcérskych spoločností a ďalších zastúpení pôsobí v 68 krajinách. Zákazníkom to zaručuje rýchlu celosvetovú dostupnosť výrobkov a veľkú kvalitu poradenstva a servisu priamo na mieste.