Rekordný rast koncernu Balluff

Razantný rast obratu pokračuje aj v prvok štvrťroku 2018

Neuhausen a.d.F. – priemyselný internet vecí (IIoT) prináša na tváre z Fildernu spokojný úsmev: Vysoká miera dopytu po automatizačných riešeniach v priemysle priniesla koncernu Balluff v roku 2017 rekordný rast. Spoločne s obratmi z oboch akvizícii z minulého obchodného roka zaznamenal špecialista na snímače a automatizáciu z Neuhausenu rast o 21,4 percent na 459 mil. eur. V roku 2016 dosiahol obrat 378 mil. eur. Aj bez oboch nových spoločností by šlo s nárastom o 16 percent o rekordnú hodnotu. „Že prekročíme cieľový obrat 500 mil. eur, ktorý sme naplánovali na rok 2019, je dnes už isté – otázkou zostáva iba, kedy,“ hovorí konateľka Katrin Stegmaier-Hermle pri prezentácii bilančných parametrov. Koncern Balluff zamestnáva na celom svete 3 600 zamestnancov. V porovnaní s minulým rokom je to nárast o približne desať percent. 1 300 z nich pracuje v Nemecku a iba v centrále v Neuhausene pribudlo za uplynulé dva roky 100 nových zamestnancov.

„Tento vývoj nás prirodzene teší,“ hovorí Stegmaier-Hermle. „Vďaka našim riešeniam vytvárame základ digitalizácie v priemysle, a teda pracujeme v segmente s absolútnym rastom. Ale – a to nás teší mimoriadne – popri tom sa nám darí získavať aj podiely na trhu.“ Obratová rentabilita sa mierne zlepšila z deviatich percent v roku 2016 na súčasných 10,5 %.

Podklady pre médiá (súbor zip.)

Rastúci tlak na automatizáciu v mnohých odvetviach

Konateľka pomenovala päť dôvodov silného výsledku: pozitívny celosvetový trhový vývoj, mimoriadne intenzívny rast v dôležitých odvetviach, ako sú automobilový, baliaci, potravinársky a nápojový priemysel, ako aj u výrobcov strojov a zariadení, všeobecne rastúci tlak na automatizáciu v mnohých ďalších odvetviach, dobrý distribučný výkon spol. Balluff a integrácia spoločností iss innovative software services a Matrix Vision do koncernu Balluff v roku 2017. Obe nové akvizície sa na zvýšení obratu podieľali približne 20 mil. eur.

Z komplexného pohľadu zaznamenala Stegmaier-Hermle pozitívny vývoj aj v prvom kvartáli roku 2018. Rast okolo deväť percent je ako predtým veľmi výrazný. Na základe pozitívneho ekonomického vývoja a aktuálneho stavu objednávok vníma spol. Balluff pozitívne aj celý rok 2018. Koncern Balluff sa opiera o mimoriadne stabilný finančný základ: Podiel vlastného imania na celkovej bilančnej čiastke na úrovni 76 percent je extrémne vysoký a bankový rating AAA+ je najlepší, aký môže spoločnosť takéhoto rádu dosiahnuť. Okrem toho sa koncern Balluff prostredníctvom investícií na úrovni 13,3 percenta do výskumu a vývoja stará o svoju budúcnosť veľmi intenzívne.

S tým spojené ciele pomenoval konateľ Michel Unger: „Za posledných sedem rokov sme zdvojnásobili obrat koncernu a v nasledujúcich piatich až siedmych rokoch sa budeme snažiť o ďalšie zdvojnásobenie. Predpokladom je sústavné pokračovanie rozvoja organizácie. Teraz je správny moment na prehodenie výhybiek do budúcnosti – a to sme urobili.“ Unger prezentoval smerovanie spoločnosti s jasnou orientáciou na požiadavky najdôležitejších priemyselných odvetví. Koncern Balluff sa teraz člení na sedem obchodných sekcií. Tri z nich koncentrujú v rámci jednej organizačnej jednotky všetky riešenia pre hlavné priemyselné odvetvia. Ide o dopravné prostriedky, balenie, potraviny a nápoje ako aj výrobu strojov a zariadení. Marketing a obchod, technológia, dodávateľské reťazce, ako aj služby, financie a kvalita sú štyri ďalšie sekcie. Každá z týchto siedmych obchodných sekcií má vlastné vedenie a spoločne tvoria širšie vedenie koncernu.

Dôsledná orientácia na zákazníka

„V centre strategickej orientácie je zákazník. Priemyselné obchodné sekcie sa starajú o riešenie požiadaviek príslušných odvetví týkajúcich sa nových výrobkov a riešení v rámci portfólia pre zákazníkov. Vďaka tomu je náš vývoj ešte cielenejší, rýchlejší a dokonalejšie orientovaný na priemysel,“ ubezpečil Unger. „Novú orientáciu presadzujeme momentálne z pozície sily – a vytvára základ na dôsledný ďalší rozvoj koncernu Balluff, na jeho posunutie na vyššiu úroveň a jeho prípravu na budúcnosť.“

Prenos skúseností z automatizácie do IIoT

Akú podobu bude mať táto budúcnosť, načrtol konateľ Florian Hermle. Spol. Balluff využila po viac ako 50 rokoch pôsobenia na poli automatizácie svoje skúsenosti pri transformácii na IIoT a v súčasnosti ponúka všetky potrebné riešenia od generovania údajov, cez ich prenos až po ich vyhodnotenie. Je silným hráčom v oblasti hardvéru, konektivity a vizualizácie údajov. Údaje prinášajú transparentnosť a umožňujú vizualizáciu udalostí a času, ako aj príčin ich vzniku vo výrobe. Podľa Hermleho sa spol. Balluff bude v budúcnosti intenzívnejšie orientovať na softvér, aby dokázala poskytovať ešte komplexnejšie automatizačné riešenia od jedného partnera. „Preto sme v roku 2017 integrovali do koncernu štutgartskú softvérovú firmu iss innovative software services a priekopníkov na poli vizualizácie strojových zariadení zo spol. Matrix Vision. Toto know-how nám pomôže pri ešte lepšom využití obrovského rastového potenciálu digitalizácie a pri rozširovaní nášho portfólia nielen v oblasti hardvéru, ale aj softvéru,“ uviedol Hermle.

Cieľom je integrácia technológie, softvéru a externých partnerov v otvorenom ekosystéme na ďalšie zlepšenie konkurencieschopnosti zákazníkov a na poskytovanie podpory pre nich v širokom pásme od integrácie, cez analýzy údajov až po diagnostiku. Externými partnermi by mohli byť pri tom špecialisti na obrovské kvantá údajov, subdodávatelia, producenti alebo výrobcovia komponentov. Vznikli by tak riešenia prítomné v celom procese tvorby hodnôt od správy skladov a nákupu, cez správu majetku až po smartvýrobu umožňujúce efektívnejšie operácie.
Riešenia sa môžu aplikovať na jeden stroj zo strojového parku, ale aj s globálnym presahom za hranice firiem. „Zákazník je pri tom stále pánom situácie a – čo je ešte dôležitejšie – pánom svojich údajov,“ uisťuje Hermle.

Inteligentná výroba z Fildernu

Príkladom aplikácie je spôsob využívania odlievacích foriem v automobilovom priemysle. Subdodávatelia si na výrobu požadovaných dielov prenajímajú drahé formy od výrobcov. „Vďaka našim konceptom riešenia si výrobcovia stiahnu servisné parametre príslušnej odlievacej formy používanej u subdodávateľov z priemyselného cloudu a môžu sledovať intervaly údržby, počet vyrobených dielov alebo priemernú teplotu. To je prístup, ktorým podporujeme našich zákazníkov krok za krokom pri digitalizácii ich výroby a zvyšovaní efektivity a produktivity ich výroby vďaka takto získanej transparentnosti,“ vysvetlil Hermle.

Spol. Balluff venovala uplynulých dvanásť mesiacov ďalšej práci na softvérových riešeniach. Hermle prezentoval aktuálny stav vývoja pomocou live dema. Všetky relevantné údaje sa prehľadne zobrazia v dashboarde, pomocou ktorého používateľ aktivuje rôzne prevádzky alebo môže priamo vyvolať jednotlivé zariadenia a nástroje. Aktuálne servisné údaje prichádzajú z prevádzky, snímačov a celého zariadenia v reálnom čase a pomocou cloudu môžu byť k dispozícii nielen v internom prostredí firiem, ale aj vo svete mimo nich. Nahrávanie informácií umožní aplikácia nainštalovaná v stolovom počítači alebo na priemyselných príručných jednotkách. Širokú paletu možností majú zákazníci aj pri výbere komunikačných kanálov. „Koncept umožňuje kreovanie, prenášanie, spracovanie a najnovšie vďaka cloudovému softvéru aj priame interpretovanie údajov,“ povedal Hermle. „Vďaka tomu smerujeme priamo k inteligentnej výrobe a plníme vytýčený cieľ stať sa priekopníkom na poli digitalizácie.“

O spoločnosti Balluff

Od založenia v roku 1921 v Neuhausene a. d. F. je Balluff so svojimi 3 600 zamestnancami po celom svete symbolom inovačnej techniky, kvality a globálnych skúseností v priemyselnej automatizácii. Ako popredný špecialista na automatizáciu ponúka rodinná firma vo štvrtej generácii rozsiahle portfólio inovačných riešení v oblasti snímacích, identifikačných a sieťových technológií, ako aj softvér pre komplexné systémové riešenia.

V roku 2017 dosiahla spoločnosť Balluff obrat okolo 459 mil. eur. Okrem hlavného sídla v Neuhausene a. d. F. má spoločnosť Balluff distribučné, výrobné a vývojárske pobočky na celom svete a prostredníctvom 37 dcérskych spoločností a ďalších zastúpení pôsobí v 68 krajinách. Zákazníkom to zaručuje rýchlu celosvetovú dostupnosť výrobkov a veľkú kvalitu poradenstva a servisu priamo na mieste.