Všetko v jednom s rozhraním Ethernet/IP

Všetko v jednom s rozhraním Ethernet/IP

Zabezpečí spätnú sledovateľnosť všetkých údajov

Rozhranie priemyselnej zbernice, vyhodnocovacia jednotka a anténa

v jednom kompaktnom zariadení

Všetko v jednom – s rozhraním priemyselnej zbernice, vyhodnocovacou jednotkou a anténou v jednom kompaktnom zariadení – zabezpečí spätnú sledovateľnosť všetkých údajov. Napríklad pri montáži vysokokvalitných materiálov do agregátov. To umožňuje transparentnosť a cielený manažment chýb v prebiehajúcom procese. Tak je možné včas identifikovať slabé miesta a vykonať protiopatrenia. Poskytuje to istotu vo výrobe, umožňuje rýchle nápravné zásahy a promptné prispôsobenie meniacim sa podmienkam. RFID kompletne zaznamenáva každý krok procesu: všetky použité výrobné dielce, všetky použité materiály a prevádzkové prostriedky so záznamom času, miesta a priebehu.

Tieto informácie o vyhotovení, procesoch a pôvode sa automaticky dokumentujú a sú k dispozícii v skutočnom čase na dátových nosičoch. Tieto údaje sa zapisujú na zariadenie BIS M-4006 Reader a odtiaľ sa prenášajú na riadenie.

Zvláštnosti

  • Ušetrite priestor, čas a náklady s priamym pripojením Ethernet/IP
  • rýchle uvedenie do prevádzky a krátke prestoje prostredníctvom stavových LED
  • jednoduchá integrácia do siete vďaka integrovanému dvojportovému spínaču, s podporou RT a IRT
  • montáž možná priamo na kov vďaka robustnému tlakovo odliatemu zinkovému telesu
  • do náročného priemyselného prostredia vďaka ochrannému krytiu IP67
  • Diagnostika a čítanie/zapisovanie vďaka integrovanému webovému serveru