Indukčný systém na meranie pozície

Indukčný systém na meranie pozície

Monitorovanie upínacieho procesu v strojovom systéme

Lineárne meranie pozícií nepretržite a bezdotykovo

Moderné centrá na obrábanie kovu sú komplexné a nedajú sa porovnať s bežným obrábaním kovu. Takže veľký počet nosičov nástrojov a osí častokrát predstavuje prekážku, keď realizujete rôzne procesy zabezpečujúce simultánne obrábanie obrobkov a chcete pritom dosiahnuť skutočnú energetickú efektivitu.

Kompaktné a precízne nástrojové vretená, upínacie valce a meniče nástrojov obrábacieho centra hrajú ústrednú úlohu v pracovnom procese. Preto je rozhodujúce spoľahlivé a neopotrebovávané monitorovanie prebiehajúceho procesu upínania v systéme stroja. Túto náročnú úlohu zvládnete s novým indukčným systémom na meranie pozície BIP04 jednoduchým spôsobom. Zároveň sa s bezdotykovým meracím systémom v úplne uzatvorenom kryte postaráte o tú najvyššiu bezpečnosť procesov a kvalitu automatizácie. A to priamo aj v náročnom priemyselnom prostredí.

Zvláštnosti

  • s možnosťou integrácie pri nedostatku priestoru: kompaktná konštrukčná veľkosť 30 × 40,5 × 18 mm
  • flexibilné použitie: rozsah merania nastaviteľný do 17 mm
  • rozmanité aplikácie: analógové napätie a výstup prúdu, ako aj rozhranie IO-Link
  • spoľahlivé výsledky: vysoká linearita a precízna presnosť opakovania
  • veľká bezpečnosť procesu: malá teplotná odchýlka
  • bezpečná integrácia: veľmi dobrá elektromagnetická tolerancia