Ind.sním.n.vysoké tepl. s rôznymi tvarmi

Ind.sním.n.vysoké tepl. s rôznymi tvarmi

Spoľahlivá identifikácia objektov – pri veľmi vysokej teplote prostredia

Spoľahlivá identifikácia objektov – pri veľmi vysokej teplote prostredia

Naše rozšírené portfólio indukčných snímačov na vysoké teploty vám umožní všestranné použitie na spoľahlivú a bezdotykovú identifikáciu objektov a ich polohovanie pri veľmi vysokých teplotách prostredia. V závislosti od verzie vydržia snímače teploty až do 230 °C.

Ďalší plusový bod: Na spoľahlivé riešenie množstva montážnych podmienok máte teraz k dispozícii nové varianty s konštrukčnými tvarmi M8, M18, M30 a s rôznymi kubickými telesami.

Snímače okrem toho umožňujú jednoduchú inštaláciu a použitie – vďaka jednotným štandardným prípojkám, káblovým vývodom a vhodnému príslušenstvu, ako sú napr. káble na vysoké teploty.

Zaujímavosti

  • Pre teploty prostredia do 230 °C
  • Pre rôzne montážne podmienky: Dostupné sú verzie M8, M18, M30 a rôzne kubické konštrukčné tvary
  • Pri štandardizovanej prípojke rýchla inštalácia a výmena
  • Snímače a vhodné príslušenstvo od jedného partnera