Rozbočovač IO-Link pre 8 anal.vstup.sig.

Rozbočovač IO-Link pre 8 anal.vstup.sig.

Rozbočovače IO-Link pre osem analógových vstupných signálov

Rozbočovač IO-Link konvertuje analógové signály do IO-Link a šetrí pritom náklady

Vo väčšine zariadení a strojov tvoria analógové signály cca desať percent existujúceho zdroja dát. Pripojenie a napojenie analógových vstupných signálov však spôsobuje vysoké náklady. Inštalácia tak vyžaduje tienené vedenia a riadenie drahé viackanálové vstupné skupiny.

Rozbočovač IO-Link vytvára nápravu. Pretože rozbočovač digitalizuje analógové vstupné signály a odovzdáva ich ďalej do hlavnej časti IO-Link.

Modul zaručuje maximálnu variabilitu signáluPreto môžete na jednom module konfigurovať rôzne prúdové / napäťové rozhrania.Rozbočovač IO-Link je navrhnutý pre maximálne 8 analógových vstupných signálov.V zariadeniach s obmedzeným výskytom analógových hodnôt odkrývate citeľný potenciál na úsporu nákladov.

Špeciálne funkcie

  • Maximálna variantnosť signálu: každý port sa dá nakonfigurovať ako vstup signálu napätia/prúdu, snímača teploty Pt alebo termočlánku
  • Vysoká flexibilita: súčasné použitie rôznych rozhraní prúdu/napätia
  • Všestranné použitie: nastaviteľné rozlíšenie
  • pre drsné podmienky okolia vďaka vysokému druhu ochrany