Na bezpečnostne relevantné použitie

Na bezpečnostne relevantné použitie

Magneticky kódovaný systém merania dráhy BML-S1G

Magneticky kódovaný systém merania dráhy

Magneticky kódovaný systém merania dráhy BML-S1G je vybavený bezpečným inkrementálnym rozhraním sin/cos a bezpečným absolútnym rozhraním SSI alebo BiSS-C. Vďaka tomu sa hodí na použitie v bezpečnostných aplikáciách (certifikácia od skúšobne TÜV Rheinland).

> Vyhľadávač výrobkov

Vďaka meranej dĺžke 48 m a veľmi vysokej reprodukčnej presnosti (< 1 µm) sa systém hodí pre mnohé oblasti použitia, ktoré musia spĺňať požiadavky na vysokú funkčnú bezpečnosť. Pri tom podporuje funkcie „bezpečná inkrementálna hodnota“ a „bezpečná absolútna hodnota“.

V rámci komplexného bezpečného použitia dokážu realizovať mnoho bezpečnostných funkcií podľa EN IEC 61800-5-2, napr. bezpečná nízka rýchlosť (SLS) alebo bezpečné zastavenie 1 (SS1). Bezdotykovo pracujúci princíp fungovania bez opotrebenia vám súčasne zaručí dlhú a spoľahlivú prevádzku.

Merací systém môžete integrovať do bezpečnostnej riadiacej jednotky s bezpečným analógovým vstupom – bez použitia drahých kariet s rozhraniami pre absolútne hodnoty. Pri použití systému spoločne s konfiguračným nástrojom BML budete mať k dispozícii aj množstvo funkcií na nastavenie parametrov a diagnostiku, napr. na monitorovanie stavu.

Špeciálne funkcie

  • Bezpečnosť: Spĺňa požiadavky podľa DIN EN ISO 13849-1:2015 (bezpečnosť strojov, Pld), IEC 61508:2010 (funkčná bezpečnosť, SIL2) a EN IEC 61800-5-2:2007 (funkčná bezpečnosť, SIL2)
  • Úspora času: ľahké zriadenie, žiadna konfigurácia
  • Univerzálne použitie: meracie dĺžky do 48 m, nastaviteľné rozlíšenie, vysoká presnosť systému do 20 µm
  • Komfort: funkcie na nastavenie parametrov a diagnostiku