Mag. kód. sys. mer. dráhy s roz. IO-Link

Mag. kód. sys. mer. dráhy s roz. IO-Link

Magneticky kódovaný systém merania dráhy s rozhraním IO-Link

Absolútny merací systém – vyvinutý pre úlohy súvisiace s meraním a určovaním polohy

Keď sú iné systémy merania dráhy príliš veľké, pomalé, nepresné alebo neflexibilné, na absolútny merací systém BML SL1 sa môžete spoľahnúť: či už chcete merať lineárne alebo rotačné pohyby, uhly, krátke alebo dlhé dráhy, alebo chcete využiť rýchle a presné prestavenie formátu.

Univerzálne použitie – meranie pozícií a koncových polôh s absolútnou presnosťou

Absolútny merací systém BML SL1 zaboduje všade tam, kde je potrebná vysoká absolútna presnosť pozícií a koncových polôh. Tento systém bol vyvinutý špeciálne pre úlohy súvisiace s meraním a určovaním polohy, je mimoriadne rýchly, vysokoprecízny a možno ho použiť bez ohľadu na priemyselné odvetvie. Je pritom kompaktný, a preto ľahko integrovateľný. Manipulácia so systémom je ľahká a systém je zároveň mimoriadne úsporný.

Flexibilita a komfort vďaka integrovanému rozhraniu IO-Link

Mimoriadnu flexibilitu vám poskytne integrované rozhranie IO-Link. Prostredníctvom rozhrania IO-Link môžete vyvolať informácie o pozícii a tieto informácie si môžete jednoducho prezrieť cez riadiacu jednotku. Prostredníctvom rozhrania IO-Link monitorujete cieľovú pozíciu a nepretržite kontrolujete pozície počas pohybu. Aj nastavenie a zmena formátu je pritom jednoduchá. Rozhranie IO-Link nakoniec umožňuje pohodlné pripojenie meracieho systému. So systém BML SL1 zároveň využijete výhody magnetického meracieho systému a najnovšieho inovatívneho riadiaceho rozhrania.

Zaujímavosti

  • jednoduché napojenie a zobrazovanie pozície prostredníctvom rozhrania IO-Link
  • zaznamenávanie dráhy s dĺžkou až 8 m s maximálnou presnosťou
  • vysoká flexibilita vďaka rozsiahlym parametrizačným funkciám, ako aj diagnostickým informáciám a údajom o stave prostredníctvom rozhrania IO-Link
  • jednoduchá montáž a bezpečná prevádzka vďaka veľkému odstupu pri načítavaní až 1,3 mm
  • univerzálne použiteľný systém: voliteľný analógový merací výstup pre bežné oblasti použitia