Nová gen. indukčných snímačov – faktor 1

Nová gen. indukčných snímačov – faktor 1

IO moduly

Identifikácia objektov s rovnako veľkou spínacou vzdialenosťou –

bez ohľadu na materiál

Snímače – faktor 1 identifikujú objekty, napr. z ocele, hliníka alebo mosadze, pri identickej spínacej vzdialenosti (bez redukčného súčiniteľa).

Táto vlastnosť vám prinesie výhody v aplikáciách, kde sa môže meniť materiál objektov, ktoré sa majú identifikovať alebo pri registrácii farebných kovov s veľkou spínacou vzdialenosťou. Snímače – faktor 1 sú odolné proti magnetickým poliam. Znamená to, že intenzívne magnetické polia (napr. pri indukčnom kalení alebo zváračkách) nenarúšajú ich fungovanie.

> Vyhľadávač výrobkov

Špeciálne funkcie

  • Veľká spínacia vzdialenosť pre železo a farebné kovy
  • Do drsných prostredí vďaka odolnosti proti magnetickým poliam a povrchovej úprave z PTFE
  • Rieši maximálne požiadavky – stupeň ochrany IP68 a rozšírený teplotný rozsah
  • Vysokopresné a flexibilné použitie – aj pri meniacich sa objektoch