Snímače svetelného pruhu so samostatným zosilňovačom

Snímače svetelného pruhu so samostatným zosilňovačom

Snímače so svetelným pásmom so samostatným zosilňovačom

Vysoko presné snímanie objektov na minimálnom priestore a v prašnom prostredí

Bezpečné snímanie rýchlo sa pohybujúcich dielov v náročných podmienkach

Na bezpečné snímanie a presné počítanie rýchlo sa pohybujúcich alebo padajúcich dielov vo výrobných alebo baliacich procesoch sa spravidla používajú rámové svetelné závory. No ak je montážny priestor mimoriadne malý alebo keď sa vyskytnú sťažené pracovné podmienky, ako napríklad nekontrolovateľná prašnosť, riešenie tejto úlohy môže predstavovať veľkú výzvu.

Vysoká optická presnosť a rôznorodosť funkcií

Tu môžu pomôcť snímače so svetelným pásmom BOH AI z rodiny MICROmote® so samostatným zosilňovačom BAE. Na minimálnom priestore zjednocujú vysokú optickú presnosť s funkčnou rôznorodosťou. Oddelením optickej jednotky od vyhodnocovacej elektroniky je hlava snímača konštruovaná mimoriadne úsporne z hľadiska potreby miesta. S elektronickou časťou je spojená mimoriadne ohybným, avšak robustným elektrickým káblom. Napriek minimálnej veľkosti snímača je tým zaručená mimoriadna obsluhovateľnosť. Preto môžu používatelia optimálne nastaviť snímač na ich individuálne pracovné podmienky.

Veľká rovnomernosť svetelného pásma

Optická presnosť svetelného pásma je daná vzájomným a definovaným prekrývaním jednotlivých svetelných lúčov z diskrétnych presných LED. Veľká rovnomernosť takto generovaného svetelného pásma je kľúčom mimoriadne presného snímania objektov.

Riešenie špecifických požiadaviek pre aplikácie

V zásade možno samostatnú zosilňovaciu elektroniku pre všetky snímače so svetelným pásmom zvoliť individuálne zo širokej ponuky štandardných vyhotovení. V závislosti od elektroniky preto majú snímače so svetelným pásmom odlišné využitie: od optických okien k dynamickému snímaniu voľne padajúcich dielov cez analógové riadenie koľajnicových hrán až po bezkontaktný optický koncový spínač. Tento modulárny koncept umožňuje tiež obzvlášť rýchlu realizáciu, špecifickú pre danú aplikáciu. Napríklad prispôsobenie rozmeru, materiálu telesa alebo kvality povrchu individuálnym úlohám snímania.

Príklad aplikácie

Mnoho optických aplikácií v automatizácii procesov sa v prašnom prostredí dostáva na hranice svojich fyzikálnych hraníc. Ak sa napríklad počas výroby a následného plnenia výrobkov vytvorí veľmi jemnozrnný prach, spoľahlivo a prevádzková doba počítania sa rýchlo dramaticky zníži. Dynamické zosilňovače rady BAE disponujú automatickým sledovaním prahu spínania, ktorým sa kompenzuje optický účinok prachovej vrstvy. Samostatný poplašný výstup signalizuje koniec automatického rozsahu doregulovania. Týmto spôsobom sa indikuje potrebné vyčistenie snímača alebo sa spustí zvonku spúšťané doladenie citlivosti.

Zosilňovač signálu BAE00N8
Optická snímacia hlava BOH0024
Optická snímacia hlava BOH0024