Sieťové napájacie zdroje s funkciou Heartbeat®

Sieťové napájacie zdroje s funkciou Heartbeat®

Sieťové zariadenia s funkciou Heartbeat

Efektívne napájanie

Rôzne výkonnostné triedy

Inteligentné sieťové napájacie zdroje Balluff s funkciou Heartbeat® spoľahlivo a efektívne napájajú každú aplikáciu. Sieťové zariadenia sa dodávajú vo výkonových triedach 60 W, 120 W, 240 W a 480 W. Funkcia Power-Boost umožňuje 150 % výkonovú rezervu pre prípad špičiek.

Indikácia zaťaženia a mechanického napätia

Prostredníctvom funkcie Heartbeat® sieťové zariadenie priebežne informuje o svojom internom stave. A zobrazuje aktuálne zaťaženie (Load) a aktuálne mechanické napätie interných komponentov (Stress).

Predvídavá údržba

Okrem toho poskytuje signalizácia Lifetime rozhodujúcu informáciu pre koncepty predvídavej údržby alebo údržby založenej na stave. Kontinuálnym interným monitorovaním prevádzkových parametrov sieťového zariadenia sa zabezpečí včasné varovanie pred výpadkom. Súčasne sa maximálne využije životnosť zariadenia.

Integrovateľné do nadradených diagnostických riešení

Ďalšie plus: Pomocou jednotky IO-Link sa dajú inteligentné funkcie priamo napojiť na inovačné nadradené diagnostické systémy. Takto sa vytvárajú kritériá pre moderné koncepty údržby strojov a zariadení.

Výhody

  • mimoriadne úzky konštrukčný tvar
  • IP20 a IP67
  • inteligentné funkcie s Heartbeat®
  • komunikačné rozhranie IO-Link

Predvídavá údržba

Okrem toho poskytuje signalizácia Lifetime rozhodujúcu informáciu pre koncepty predvídavej údržby alebo údržby založenej na stave. Kontinuálnym interným monitorovaním prevádzkových parametrov sieťového zariadenia sa zabezpečí včasné varovanie pred výpadkom. Súčasne sa maximálne využije životnosť zariadenia.