Vision Solutions BVS: SmartCamera

Vision Solutions BVS: SmartCamera

Smart Camera

Jednoduchý koncept pre priemyselné úlohy

Optimálne zostavené s moderným spracovaním obrazu pre Industrie 4.0

Pre modernú a flexibilnú výrobu a výzvy Industrie 4.0 ponúkame SmartCamera s vynikajúcimi obrazmi, premysleným a jednoduchým užívateľským rozhraním a možnosťou, ďalej odosielať dáta podľa vlastných požiadaviek.

Balluff umožňuje už niekoľko rokov spoľahlivé kontroly výrobkov a efektívne výrobné procesy. Naše riešenia zabezpečujú moderný spôsob ukladania informácií a inteligentný dátový manažment: či už na zabezpečenie sledovateľnosti alebo pre spoľahlivé hlásenia o chybách.

Jednoduchá realizácia individuálnych špecifikácií so SmartCamera

Jednoduchá manipulácia so SmartCamera otvára širokú škálu využitia na spracovanie obrazu podľa individuálnych špecifikácií. Dáta môžu byť smerované priamo do riadiacej jednotky. Inteligentné analyzačné algoritmy poskytujú výsledky o rozhraniach v takom formáte, v akom ich používateľ potrebuje. Vďaka mimoriadnej flexibilite pri spracovaní obrazu môže byť z dát kedykoľvek odvodená optimálna hodnota. Na zabezpečenie siete Profinet je možné prenášať len tie informácie, ktoré sú relevantné z hľadiska procesov a riadiace a obrazové dáta je možné prenášať cez samostatnú sieť. Softvér, príručky a diagnostické funkcie sú integrované v SmartCamera a v prípade potreby je ich možné kedykoľvek vyvolať cez grafické rozhranie.

Flexibilné pripojenie k výrobnému prostrediu

SmartCamera je dostupná ako IO variant alebo variant prevádzkovej zbernice. A ponúka štandardizovanú pripájaciu techniku M12 pre všetky rozhrania. Dodatočné plus: Cez rozhranie IO-Link môže byť pripojená ďalšia senzorika pre celkové riešenie.

Výhody

  • aplikačne orientované informácie pre rôzne siete
  • užívateľsky priateľské užívateľské rozhranie – bez inštalácie softvéru
  • štandardizovaná pripájacia technika M12 pre všetky rozhrania
  • ďalšia senzorika integrovateľná do riešenia cez IO-Link
  • flexibilne namontovateľné priemyselne kompatibilné IP67 telo
Smart Camera