Indikátor SmartLight p.ap. Pick-to-Light

Indikátor SmartLight p.ap. Pick-to-Light

Indikátor SmartLight p.ap. Pick-to-Light

Inovačná technológia na montáž a konfekcionovanie

Na montáž a konfekcionovanie vám spol. Balluff ponúka indikátor SmartLight, ktorý zaistí priebežnú vizualizáciu a monitorovanie jednotlivých výrobných operácií. Ale nielen to. Náš indikátor SmartLight vás presvedčí množstvom prídavných funkcií. Napr. zobrazenie zmyslu nastavovania, časov taktov pracovných operácií, prestojov v rámci technologického procesu alebo zobrazenie ešte nevykonaných pracovných operácií. Umožňuje aj identifikáciu nesprávnych odberov alebo jednoduché odčítanie hladín.

> Informacný list výrobku (súbor vo formáte PDF)

Náš indikátor SmartLight obsahuje šesť nezávislých, extrémne jasných, vicfarebných LED segmentov, ktoré umožňujú prevádzku v rôznych režimoch: režim segmenty, svetelná reťaz a úroveň alebo zobrazenie bezpečného stavu – v závislosti od toho, čo chcete monitorovať. IO-Link pri tom zaručuje operátorovi komfortné ovládanie.

Vďaka IO-Link nainštalujete inteligentnú jednotku pomocou systému Plug-and-Play rýchlo a nákladovo efektívne, a to nielen do riadenia, ale aj do systémov pracujúcich s počítačmi. V rámci technologických parametrov budete mať okamžite dostupné všetky prevádzkové režimy, farby a stav.

Pretože indikátor SmartLight umožňuje prepojenie s ďalším indikátorom, môžete ušetriť ďalšie náklady a čas potrebný na zapájanie.

Špeciálne vlastnosti a funkcie

  • Hodí sa aj pre potreby konceptu Priemysel 4.0: vďaka IO-Link
  • Time-of-Flight (metóda na báze cyklov): svetelná závora na spoľahlivú identifikáciu ručných pohybov
  • Všestranné použitie: šesť nezávislých, extrémne jasných, vicfarebných LED segmentov
  • Komfort: displej zobrazuje režim segmentov, svetelnej reťaze a úrovní, ako aj bezpečný stav
  • Úspora nákladov: možné spojenie dvoch indikátorov SmartLight (Daisy-Chain) – potrebný len jeden port IO-Link

Výber produktov