Bezpečný prenos signálu v elektrických rušivých poliach

Bezpečný prenos signálu v elektrických rušivých poliach

V/V moduly odolné voči zváraniu

V/V moduly odolné voči zváraniu s 8 portami IO-Link plus kaskádovateľnými V/V rozbočovačmi IO-Link

Pre zváracie prúdy a elektromagnetické rušivé polia

Firma Balluff ponúka novú rodinu sieťových modulov, ktoré boli vyvinuté na použitie v extrémnych podmienkach pri zváraní. Tieto moduly odolné voči zváraniu vyrobené z plastu zosilneného sklenenými vláknami spoľahlivo zvládajú pôsobenie rozstrekovaného kovu pri zváraní, zváracích prúdov a rušivých elektromagnetických polí a zaručujú bezpečný prenos signálu napriek rušivému okolitému prostrediu. Ďalšie plus: Dajú sa jednoducho nainštalovať.

Decentralizovaná systémová architektúra prostredníctvom IO-Link

Do rodiny patrí IO-Link-Master a rozbočovače snímačov/akčných členov IO-Link, každý s 8 portami IO-Link pre 16 vstupov a výstupov. Zaručujú inovačné riešenia priemyselnej zbernice.

Účinné spojenie IO-Link „od bodu k bodu“ umožňuje vytvoriť decentralizovanú architektúru systému v zváracej jednotke mimo rozvodnej skrine. Sieťové uzly, ktoré sú vybavené prvkom IO-Link-Master, komunikujú cez Ethernet/IP priamo s riadením alebo riadiacou jednotkou stroja.

Na porty IO-Link sa môžu pripájať najrôznejšie inteligentné snímače alebo V/V moduly s rozhraním IO-Link. Používatelia takto využívajú jednoduché štruktúry a profitujú z veľkej flexibility.

Parametre možno jednoducho prenášať. Spojitou diagnostikou je zabezpečené spoľahlivé monitorovanie. Cenovo výhodné trojžilové netienené káble sa dajú rýchlo pripojiť.

Výhody V/V modulov

 • 8 portov IO-Link na pripojenie rôznych zariadení IO-Link
 • do 16 vstupov/výstupov, každý s jednou LED na diagnostiku chýb:
  každý vstup je chránený proti skratu,
  každý vstup je chránený proti preťaženiu
 • dobre viditeľné stavové LED na monitorovanie portov a sieťovej komunikácie
 • integrovaný webový server na zobrazenie informácií o module (IP adresa, nastavenia, parametre, …)
 • integrovaný 2portový prepínač pre siete Daisy-Chain
 • prehľadný displej na zobrazovanie doplnkových informácií (verzia, IP adresa, meno modulu, …)

Výhody rozbočovačov snímačov/akčných členov IO-Link

 • dobre viditeľné LED na zobrazovanie funkcií
 • k dispozícii je až 16 vstupov alebo konfigurovateľných vstupov/výstupov
 • doplnkový port na pripojenie konektora ventilového terminálu IO-Link alebo rozbočovačov snímačov/akčných členov IO-Link (a zvýšenie počtu vstupov/výstupov na 30)
V/V moduly odolné voči zváraniu